Coachingilla syvällisempää valmennusta 

Yrityksemme tarjoaa yksilö- ja ryhmäcoachausta. Ulla painottaa yksilön tunne- ja vuorovaikutustaitoja  edistävää  coachausta. Coaching  on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jossa coach auttaa coachattavaa maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching keskittyy syvällisemmin yksilön kehitystarpeisiin. Se toimii sekä pistemäisenä että osana laajempaa yksilön tai ryhmän kehityskokonaisuutta. Coachingilla saavutetaan syvällisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia, ja se sopii myös muille ammattilaisille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää tavoitteellisesti esimerkiksi omia vuorovaikutustaitojaan. 


Yksilöcoaching

Coaching on tavoitteellinen ja ammatillista kehittymistä tukeva vuorovaikutussuhde coachin ja coachattavan välillä. Jokainen coaching-prosessi on erityislaatuinen. Siksi myös coachin rooli ja lähestymistapa vaihtelevat: paino voi olla haastavissa teemoissa kuten vuorovaikutustaidoissa, ongelmanratkaisussa tai asiakysymyksissä. Tavoitteet sovitaan yleensä yhdessä henkilön esimiehen kanssa. Keskeistä on coachattavan henkilön oma aktiivinen työskentely sovittuja tavoitteita kohti.

Kysy tarjous!