Liikunta- ja urheiluseuravalmentajakoulutus nuorten urheilijoitten drop outin estämiseksi ja motivaation lisäämiseksi:

Liikuttavaa Oy:n koulutus on suunnattu lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastustoiminnassa työskenteleville valmentajille. Koulutus on 3h:n tai 6 h:n  koulutuskokonaisuus, jossa annetaan valmentajille Ullan coachaavalla otteella ja työmenetelmillä mahdollisuus keskittyä oman valmentaja-roolin tarkasteluun ja omien tunne- ja vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja viestintätaitojen kertaamiseen ja harjoitteluun.

Koulutuksessa valmennetaan ja rohkaistaan osallistujia käyttämään omassa valmennustyössään tekniikoita ja työtapoja, joilla vahvistetaan ohjatussa seuratoiminnassa olevien urheilijoiden autonomisen käyttäytymisen vahvistamista, motivaatiota,  omaehtoista liikkumista, nuoren urheilijan itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja- sekä päätöksentekotaitoja ja edistetään samalla yhteisöllisyyttä ja tavoitteellista urheiluseuratoimintaa.

Pelaajien autonomian tukeminen, itseluottamuksen kehittäminen sekä kyky heittäytyä ”täysillä mukaan” ovat sellaisia ominaisuuksia, joita haluamme toiminnassamme korostetusti tukea ja kehittää. Tämän lisäksi vanhempien kanssa oikeanlaisen luottamuksen rakentaminen sekä kasvatuskumppanuuden syventäminen osana pelaajakehitystä ovat teemoja joiden parissa haluamme tulla paremmiksi. Yhtälailla meille on nyt myös tärkeää saada käytäntöön seuran päivitetyn valmennuslinjan teknisten ja taktisten sekä sosio-psykologisten taitojen sisällöt.

Liikuttavaa Oy:n räätälöidyt koulutuskokonaisuudet voisivat toimia syventävänä koulutuksena ”urheilijaksi kasvamisen tukemisessa” sekä ”kotikumppanuuden vahvistamisessa”.

Kysy tarjous!

 
 
IMG_3904.jpg