Ulla.jpg

Ulla Sirviö-Hyttinen

Olen Ulla, Liikuttavaa Oy:n toimitusjohtaja. Taustani on KM (1992). Olen ollut luokanopettaja, koulunjohtaja sekä liikunnan- ja terveystiedonopettajana perusopetuksessa, joten perusopetuksen arkityö sekä yksilö- että ryhmäliikunnan ohjaus on minulle tuttua. Syventääkseni omaa osaamista olen kouluttautunut Työnohjaajaksi (STO ry), Business Coachiksi (Business Coaching Institute) ja työyhteisöjen hyvinvointia lisäävän esimies- ja työyhteisökouluttajaksi sekä esimies- ja yritysvalmentajaksi.

Olen ohjannut ja valmentanut muun muassa yritysvalmentajana, työyhteisökouluttajana, opetusalan johdon, esimiesten valmentajana ja työnohjaajana opetusalan henkilöstölle, Vincit Oy:n projektileadereille, Helsingin Diakonissalaitoksen monikulttuuristen kanssa toimiville työyhteisöille.

Aiheina yritysvalmennuksissani ja ohjauksissani ovat olleet haastavan ja osallistuvan johtajuuden malli yritysten johdossa, haastavien tilanteiden vuorovaikutusmalli sekä palautteenanto.

Koulujen toimintakulttuurin kehittämisen parissa olen keskittynyt sivistysjohdon ja rehtorien kouluttamiseen.

Olen tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja ja toiminut pääkouluttajana ja koulutuskoordinaattorina valtakunnallisessa opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusohjelmassa, johon ovat osallistuneet opettajat, rehtorit ja urheiluseuravalmentajat kehittääkseen taitojaan yhteisöllisyyden ja tulevaisuuden taitojen osalta. Keinoja ja toimintamalleja työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja motivaation lisäämiseksi omaehtoiseen liikuntaan sekä jaksamiseen tarjoan yritykseni Liikuttavaa Oy:n kautta.

Kansainvälinen koulutusvienti -kouluttajakokemukseni on  mm. Norjasta, Ruotsista, Qatarista, Irakista, Puolasta, Virosta, Makedoniasta, Serbiasta ja Espanjasta.

 

Omaan hyvät vuorovaikutustaidot. Verkostoituminen ja kontaktien luominen ovat minulle helppoa.

ERITYISOSAAMINEN JA –KOKEMUS

Tutkinto ja pedagoginen pätevyys:  

KM, Joensuun yliopisto v. 1992.

Liikunnan sivuaineopinnot: Jyväskylän yliopisto v. 2001-2003

Työnohjaaja-opinnot: Helsingin yliopiston Palmenia (2012-2014)

Certified Business Coach –opinnot: Business Coaching Institute, Helsinki (2017)

Monikulttuuristen ryhmien kanssa toimivien tahojen työnohjauskoulutus  (2016)


Työyhteisöjen hyvinvointiin ja täydennyskoulutukseen liittyviä koulutuksia:
Lions Quest -koulutus (2009)

Lions Quest -kouluttajienkouluttaja -koulutus (2014)

Toimiva koulu -ohjaajakoulutus (Opetusalan henkilöstölle) (v. 2010)

Toimiva vuorovaikutus -ohjaajakoulutus (Työyhteisöille) (v. 2013)

NLP:n perusteet (v. 2015)

Toimiva työyhteisö -koulutus (2017), (Esimiehille ja työyhteisöille)


Sertifioidut liikunnanohjaus -koulutukset :

Zumba, Folkjam, Rumbita, Foamroller


Työkokemus:

Luokanopettaja v. 1992-2000, (koulun johtaja v. 1992-1994)

Liikunnan- ja terveystiedon opettaja v. 2000-2012 

Suomen Lions -liitto ry:n Lions Quest-ohjelman koulutuskoordinaattori v. 2009 alkaen 

Suomen Lions -liitto ry:n ohjelman pääkouluttaja v. 2010 alkaen

Liikuttavaa Oy:n liikunnan ja työyhteisöjen kouluttaja/ohjaaja v. 2009 sekä työnohjaaja v. 2014 alkaen. 

Etäkoulu Kulkurin (ulkomailla asuvien perheitten lasten) liikunnan etä- ja verkko-opettaja v. 2011-2016

 

Kansainvälisestä koulutusviennistä: Qatar; Doha (2016) ja Irak; Erbil (2017) ja Viro; Pärnu (2016), Puola; Varsova (2017)


Työnohjauskokemus muodostunut kasvatus- ja opetusalan, sosiaali- ja terveysalan, nuorisotyön (etsivä nuorisotyö), vanhuksien sekä monikulttuuristen ryhmien kanssa toimivien työyhteisöjen esimies-, yksilö- ja ryhmäohjaamisista.


Coachingkokemus keskittynyt yritysten projektileadereitten ja esimiesten valmentamiseen 

projektityöntekijöitten ohjaukseen ja coachaukseen sekä fasilitointiin.